Välkommen till Samordningsförbund Gävleborg


Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund.
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet.
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

NYHETER

Inbjudan till workshop för alla som arbetar med psykisk ohälsa i Sandvikens kommun

Datum: fredag 20 oktober 2017
Plats: Folkets Hus, Köpmangatan 5, Sandviken 
Tid: 09.00 - 16.00

Samverkan kring psykisk ohälsa i Sandviken - ett möte med sikte på att skapa flera möjligheter.

Gruppen personer med psykisk ohälsa har ökat och är en komplex grupp som har behov av ökat stöd och anpassade insatser. Diskussioner har pågått i Mysam-gruppen i Sandviken och man konstaterat att mer behöver göras för denna grupp. Med anledning av detta genomförs en workshop med fokus på denna grupp.

 För mer information kontakta Therese Sandberg, Samverkansansvarig Försäkringskassan.
Tel. 010-111 25 42 eller mail: 
therese.sandberg@forsakringskassan.se.

Grey Linenns

Till anmälan och program vi länken här.

Inbjudan till konferens Tillsammans för ett friskare Gävleborg

Datum: 23 oktober i Gävle
Plats: Filmstaden i Gävle
Tid: 08.00 - 12.15

Datum: 24 oktober i Söderhamn
Plats: CFL i Söderhamn
Tid: 08.00 - 12.15

Har du råd att förlora 112 734 kronor varje år?

Det är vad det kostar dig som arbetsgivare att ha en sjukskriven person som tjänar 25 000 kronor per månad. Samtidigt betalar alla runt den sjukskrivne ett pris som inte kan mätas i pengar. En sjukdom eller en skada påverkar ju inte bara en person, utan även familjen och kollegor. 

Den 23 och 24 oktober bjuder vi in dig till en konferens på Filmstaden i Gävle alternativt på CFL i Söderhamn, om hur vi gemensamt kan arbeta för färre sjukskrivningar i Gävleborg.

Ur programmet:
• Hur kan jag som arbetsgivare påverka den psykosociala arbetsmiljön?
• Är arbete skadligt för personer med psykisk ohälsa?
• Så här gjorde vi – och lyckades!

Anmälan inne senast den 6 oktober!
För deltagande eller frågor om konferensen 23 oktober i Gävle, kontakta Therese Sandberg 010–111 25 42 eller via mail på: 
therese.sandberg@forsakringskassan.se

För deltagande eller frågor vid konferensen 24 oktober i Söderhamn, kontakta Peter Rehnman 010–111 81 62 eller via mail på: 
peter.rehnman@forsakringskassan.se

Grey Linenns

Länkar till program och anmälan:
- Program för den 23 oktober i Gävle, laddar du ned här.

- Program för den 24 oktober i Söderhamn, laddar du ned här.

Trisam inbjuder till en konferens om samverkan -

Vi går tillsammans!

Datum: onsdag 15 november 2017
Plats: Gavlerinken, Gävle. 
 
Tid: 09.00 - 16.15 

Välkomna till en spännande konferens om samverkan.

Syftet med konferensen är att ge inspiration till att fortsätta utveckla samarbetet med Trisam i Gävleborgs län.

Konferensen är kostnadsfritt och riktar sig till medarbetare som arbetar med och kring Trisam och till de som ännu inte hunnit påbörja arbete i Trisam, men tänker att det kan bli aktuellt.

Läs mer om Trisam på samordningsförbundets webbsida här.

Anmälan görs senast den 26 oktober till lena.horberg@finsamgavleborg.se.

Har ni frågor om konferensen kan ni vända er till:
Angelica Gabrielsson, processledare Trisam, tel. 010-111 25 57 
Ann-Christin Johansson, samordnare Region Gävleborg, tel. 026-15 57 06. 

Grey Linenns

Länk till programmet här. 

Baslinjemätning - delrapporter

Två delrapporter klara i baslinjemätning av 
samverkansklimatet 

Baslinjemätningen är en effektstudie av offentlig samverkan inom rehabiliteringsområdet för Finsam som samordningsförbundet initierade under hösten 2016.

Dessa två rapporter är delrapporter i en större studie som pågår under 2016–2017 i syfte att dokumentera vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län och hur det kan ske.

Första steget genomfördes av Region Gävleborg, FoU Välfärd, med sikte på att göra en baslinjemätning på samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Detta genomfördes genom en omfattande enkätstudie och med fokusgruppintervjuer ställda till medarbetare och chefer hos parterna, aktuella för samverkan. 
Se delrapport 2017:1 - Delrapporten presenterar utfall av fokusintervjuer och enkätfrågor ställda till medarbetare hos parterna.

Underlaget följdes upp under mars-april 2017 genom fyra workshops med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och nästan samtliga kommuner i Gävleborg län. 
Se delrapport 2017:2 - Målet med rapporen är att identifiera teman/områden som anses känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på i det fortsatta arbetet. 

Analys och sammanställning av hela underlaget kommer presenteras i en slutrapport sammanställd av Örebro Universitet under hösten 2017.

Grey Linenns

Här kan du läsa;
Delrapport 2017:1 -  En baslinjemätning av samverkansklimatet, FoU Välfärd, Ann Lyrberg.

Delrapport 2017:2 - Rapport efter workshops i Gävleborgs län om utveckling av samverkan, NNS-Nationella nätverket för samordningsförbund, Jonas Wells.